portağal

portağal
is. bot. Cənubda bitən həmişəyaşıl sitrus ağacı. <Səfərli:> Saysız-hesabsız meyvə, portağal ağacları çiçəkləyəcək. H. Seyidbəyli. // Həmin ağacın qalın narıncı qabıqlı, sulu, dilimli yumşaq meyvəsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sitrus — is <lat.> bot. İsti ölkələrdə yayılmış və tərkibində efir yağları olan, qabıqlı iri meyvələri olan kol və ya ağac (sitruslara portağal, limon, mandarin və s. aiddir). Sitrus cinsinin limon, naringi, portağal və sair növləri ağac və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • HISPANIA et HISPANIAE plur — HISPANIA, et HISPANIAE plur num. et apud poetas Hesperia ultima, ac Iberia, Italis Spagna, Germ. Hispanien, Anglis Spain, Gallis Espagne, ipsis Hispanis Espanna, Prov. Europae amplissima, Galliae contigua, ab ca Pyrenaeis montibus separata, et in …   Hofmann J. Lexicon universale

  • dilim — is. Uzununa dil kimi kəsilmiş parça, ya bu cür hissələrə ayrılmış bir şeyin hər parçası. Portağal dilimi. Qovundan bir dilim kəs. – Bürcəliyev çiynini ata ata güldü, onun . . yemiş dilimi kimi ağaran kəlləsi . . atılıb düşdü. S. R.. Ortalıqda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləbləbi — is. Çərəz kimi yeyilən qovrulmuş qabıqsız noxud. Əkdiyim noxud, biçdiyim noxud, bazara girib, ləbləbi olub. (Məsəl). <Yanındakı adam:> Ay usta, yadına ləbləbi düşdü, nədi? Ç.. Süfrədə tut qurusu, miyanpur, innab, ləbləbi, kişmiş, səbzə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • miyanpur — is. <fars.> İçinə qoz ləpəsi doldurulmuş şaftalı, ərik və s. qaxı. Süfrədə tut qurusu, miyanpur, innab, ləbləbi, kişmiş, səbzə, alma, portağal da olardı. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • narıncı — sif. Narınc rəngli, qırmızıya çalar sarı, portağal rəngində. Narıncı paltar. Narıncı örpək. – Getdikcə günəş qüruba doğru enir, üfüqün narıncı boyaları qırmızıya çalır. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • su — is. 1. Dənizləri, gölləri, çayları, bulaqları əmələ gətirən və hidrogenlə oksigenin kimyəvi birləşməsindən ibarət olan şəffaf rəngsiz maye. Yağış suyu. Çay suyu. İçməli su. – Stol üzərindəki qrafindən stəkana su töküb içdim. A. Ş.. // Müalicə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səbzə — is. <fars.> 1. Əla kişmiş növü. Süfrədə tut qurusu, miyanpur, innab, ləbləbi, kişmiş, səbzə, alma, portağal da olardı. H. S.. 2. Göyərti, göylük, göyərtilik, yaşıllıq, çəmən. Rahat üçün fərş salmış səbzeyi tər gülşənə. F.. Dörd tərəfi səbzə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şamama — is. <ər.> Çox ətirli və şirin, adətən yeyilməyən kiçik yemiş növü. Mən gələndə şamamalar gülüdü; Dörd yanımı atlı kazaq bürüdü. «Qaçaq Nəbi». Cavanlar özləri ilə toyxanaya alma, portağal, şamama, . . püstə, badam gətirərdilər. H. S..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zar — 1. <fars.> klas. 1. Səslə, yanıqlı yanıqlı ağlayan, inləyən, nalə edən, nalan (adətən izafətlərdə işlənir). Aşiqi zar. Bülbüli zar. // Yanıqlı yanıqlı, həzin həzin ağlama, inləmə; fəğan, nalə. Zar getmək – yanıqlıyanıqlı ağlamaq, fəğan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”